POŻYCZKI DLA FIRM

NFORMACJE O PROJEKCJE

Kto może ubiegać się o udzielenie pożyczki?

O udzielenie pożyczki mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu woj. warmińsko-mazurskiego.

Maksymalna kwota pożyczki

Kwota pożyczki wynosi do 300.000,00 zł.

Maksymalna kwota wszystkich pożyczek udzielonych jednemu Przedsiębiorcy i podmiotom powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości nie może przekroczyć 10% kapitału Funduszu Pożyczkowego.

Minimalny wkład własny

Minimalna wielkość wkładu własnego Pożyczkobiorcy w zależności od linii pożyczkowej 10% lub 20% wartości pożyczki.

Okres spłaty pożyczki

Maksymalny okres spłaty pożyczek wynosi: 84 miesiące. 


Więcej na: https://screp.pl/pozyczki-msp/wojewodztwo-warminsko-mazurskie/