Internacjonalizacja MŚP

CEL FINANSOWANIA: Sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej 

Ogłoszenie konkursu:  1 kwietnia 2022 

Start składania wniosków: 5 maja 2022

Koniec przyjmowania wniosków: 29 czerwca 2022


Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;

  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów

  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

  • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

Ile możesz otrzymać?

MOŻESZ OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE 900 000 zł.

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów.

Pula środków w konkursie to 50 000 000 zł.


WIĘCEJ NA : https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp