AKADEMIA MENADŻERA MMŚP KOMPETENCJE CYFROWE

Celem projektu jest poprawa zarządzania i rozwój kapitału ludzkiego w 150 firmach z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji w zakresie cyfryzacji przez min. 90% z 600 objętych wsparciem uczestników projektu do września 2023 roku poprzez refundację usług rozwojowych.

Więcej na : https://screp.pl/uslugi-rozwojowe/menadzer-4-0/menadzer-4-0-opis-projektu/