Stowarzyszenie Klaster Mebel Elbląg jest inicjatywą o zasięgu lokalnym obejmującą Elbląg i jego okolice. W skład klastra wchodzą nie tylko przedsiębiorstwa zajmujące się produkcja mebli czy ich komponentów, ale również firmy świadczące usługi dla sektora. W chwili obecnej w ramach Klastra zrzeszone są 22 podmioty.