Klaster w liczbach:
Liczba przedsiębiorstw - 22
Liczba pracowników – ok. 2000 osób
Szacunkowa wartość przychodów ze sprzedaży w PLN – ok. 750 mln zł
Ilość zrealizowanych projektów unijnych:
– 3 samodzielnie w ramach RPO – działania promocyjne kwota około 3 mln zł
- 2 szkoleniowe przy współpracy z IOB (liczba pracowników przeszkolonych około 550 osób

Stowarzyszenie Klaster Mebel Elbląg jest inicjatywą o zasięgu lokalnym obejmującą Elbląg i jego okolice. W skład klastra wchodzą nie tylko przedsiębiorstwa zajmujące się produkcja mebli czy ich komponentów, ale również firmy świadczące usługi dla sektora. W chwili obecnej w ramach Klastra zrzeszone są 22 podmioty.

  • Stanisława Sulimy 1, Elbląg, Polska